Beginpagina

Over het initiatief

Deelname

Locatie

Oorkonde

Soort bomen

Plangebied

Aanvraagformulier

Spelregels

Logo Loo

De bomen worden door de gemeente geplant en beheerd en zij blijft formeel eigenaar van de boom. Als de gemeente de aanplant laat uitvoeren wordt u minimaal vier weken van te voren door Stichting Gedenkbomen op de hoogte gebracht. Zij draagt ook zorg voor de kunststofcontainer met daarin de oorkonde die onder de boom begraven zal worden.

U bent tijdens de aanplant zelf in de gelegenheid deze onder de boom te plaatsen. Als u tijdens de aanplant niet aanwezig kunt zijn zal een vertegenwoordiger van de stichting dat voor u doen. Indien u behoefte heeft aan een bescheiden ceremonie willen wij daar graag tenminste twee weken voor de aanplant overleg over hebben.

Om de boom te identificeren zal bij iedere boom een paaltje geplaatst worden met een nummer dat correspondeert met de nummering op het bij het gebied staande informatiebord. De stichting zal zorg dragen voor de paaltjes, het informatiebord wordt door de gemeente geplaatst en onderhouden. De informatie op het bord wordt vervolgens door de stichting actueel gehouden.

Het is denkbaar dat de boom niet aanslaat of door ziekte of ernstige schade gekapt moet worden. Als zich dat binnen drie jaar na aanplant voordoet wordt de boom door de gemeente herplant. Als de boom na het derde jaar verloren gaat, zal een andere vervangende boom worden aangewezen. De gemeente zal er dan zorg voor dragen dat de kunststof buis met oorkonde onder die vervangende boom geplaatst wordt. Alle afspraken zullen tot vijftien jaar na de aanplant gelden.