Beginpagina

Over het initiatief

Locatie

Oorkonde

Soort bomen

Plangebied

Spelregels

Aanvraagformulier

Deelname met een 'eigen Gedenkboom'Logo Loo

Wat voor gelegenheid u zou willen gedenken met een speciaal te planten boom is aan u zelf. Misschien is het een blijde gebeurtenis zoals de geboorte van een kind of kleinkind. Maar elk ander oprecht, dus ook ernstig of droevig voorval kan een reden zijn.

De gedenkbomen worden door de gemeente geplant in het Dommeldal (Loovelden) in het stadsdeel Tongelre. De boomsoorten en aantallen liggen al vast. Ze zijn te vinden op de aparte webpagina van deze site.

De bomen zijn en blijven van de gemeente. De gemeente plant de bomen en zal ze ook onderhouden. U ontvangt bij deelname een bijzondere oorkonde die bij de boom begraven moet worden. Op het speciale informatiebord bij het plangebied zal per boom worden aangegeven voor wie of om welke reden de gedenkboom geplant is.

Wat gebeurt er als de boom onverhoopt wegens ziekte of schade gekapt moet worden? Als dat binnen drie jaar na aanplant gebeurd wordt de boom door de gemeente herplant. Gaat de boom na het derde jaar verloren dan zal een reeds aanwezige vervangende boom worden aangewezen. De kunststof buis met oorkonde wordt dan onder die vervangende boom geplaatst. Hoe lang blijft de boom als gedenkboom staan? De bomen en het informatiebord blijven zeker 15 jaar gehandhaafd. De bomen kunnen zelfs aanzienlijk ouder worden (vooral de eiken) maar de garantie voor herplant of vervanging komt na 15 jaar te vervallen.

Aanvragen worden in volgorde van aanmelding afgehandeld en de kosten bedragen 75 euro per boom.

De gemeente laat vervolgens de aanplant uitvoeren. U wordt daarvan minimaal 4 weken van te voren door Stichting Gedenkbomen op de hoogte gebracht, zodat u bij de aanplant aanwezig kunt zijn en de buis zelf onder de boom kunt begraven.